Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Δεινοκράτους 70, Αθήνα

Ιδιωτικό Ιατρείο

Ιπποκράτους 13-15, Μαρούσι

Ωράριο ιατρείου

Δευ-Παρ 16:00-20:30
Καλέστε μας : 210 68 24 604

Reconstructive Craniofacial Surgery

Reconstructive facial surgery for many years is the main option for the correction of physical malformations / variations of the face that occur due to age, illness, accidents or birth defects. In recent years more and more people prefer to have reconstructive facial surgery to improve appearance and eliminate signs of aging.

To whom is reconstructive surgery addressed to?

Thanks to the advanced technology in medical devices and biomaterials, many current reconstructive procedures are minimally invasive and can be performed at a private clinic under local anesthesia or a combination of local anesthesia and “intoxication”. Fewer, but more severe one-day surgery centers require one day hospitalization.

Κέντρο ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - Παναγιώτης Σεννής

Reconstructive surgery performed by oral and maxillofacial surgeons.

Zygomatic implants

heightened cheekbones are created, resulting in greater harmony in facial appearance.

Chin plastic surgery

Increases or decreases chin (jaw) size.

Otoplasty (prominent ears)

is performed when ears’ flaps get more visible than normal. Via this surgery, the flaps are shifted closer to the head

Lip enhancement surgery

Refers to reforming the upper and lower lip to yield a more aesthetic and youthful appearance. At lip enhancement surgery, various materials are used to help “increase” the rim, reducing vertical lines.