Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Δεινοκράτους 70, Αθήνα

Ιδιωτικό Ιατρείο

Ιπποκράτους 13-15, Μαρούσι

Ωράριο ιατρείου

Δευ-Παρ 16:00-20:30
Καλέστε μας : 210 68 24 604

Σύνδρομο άπνοιας ύπνου

Η χειρουργική παρέμβαση μπορεί να είναι μια διαφορετική αντιμετώπιση του προβλήματος της άπνοιας ύπνου (γνωστή και ως υπνική άπνοια), για μια ομάδα ασθενών. Πριν την επέμβαση ο Στοματικός και Γναθοπροσωπικός σας Χειρουργός θα κάνει μια αναλυτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση της αναπνευστικής / αεροφόρου οδού για τυχόν ανεύρεση κάποιας δυσκολίας στην διαβατότητα και άρα στην ανταλλαγή αερίων μεταξύ μύτης – πνευμόνων.

Κέντρο ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - Παναγιώτης Σεννής
  • Χάσιμο βάρους
  • Αλλαγή της θέσης ύπνου: Επειδή ύπνος σε ύπτια θέση αυξάνει το ροχαλητό, προσπαθήστε να κοιμάστε σε πλάγια θέση.
  • Αποφεύγετε αλκοόλ, καφείνη και βαρειά φαγητά ειδικά το τελευταίο
  • δίωρο πριν κοιμηθείτε.
  • Αποφεύγετε τα υπνωτικά φάρμακα.

Η “αποφρακτική άπνοια ύπνου” μπορεί να αντιμετωπιστεί και να θεραπευτεί με επιτυχία. Ανάλογα με την βαρύτητα του προβλήματος θα αποφασιστεί και η ανάλογη θεραπεία.

  • Στην περίπτωση που διαγνωσθείτε με ήπιας μορφής “άπνοιας ύπνου”, η θεραπεία μπορεί να μην περιλαμβάνει φάρμακα αλλά τρόπους αντιμετώπισης μείωσης του ροχαλητού. Μείωση βάρους, αποφυγή αλκοόλ, καφεΐνης και βαριών γευμάτων δυο ώρες πριν τον ύπνο, υπνωτικών φαρμάκων καθώς και αλλαγή θέσης κατά την διάρκεια του ύπνου.
  • Στην περίπτωση της μικρής υπνικής άπνοιας αυτές οι πρακτικές οδηγίες μπορεί να οδηγήσουν στην βελτίωση ή ακόμα στην πλήρη θεραπεία.
  • Εάν η διάγνωση αφορά μικρή έως μέτρια “άπνοια ύπνου” ή εάν υπάρχει αδυναμία χρήσης μηχανής C – PAP, πρόσφατες μελέτες έχουν αποδείξει ότι μια ενδοστοματική συσκευή μπορεί να αποδειχθεί πρώτης γραμμής θεραπευτική μέθοδος. Η ενδοστοματική συσκευή είναι ένας εξατομικευμένος νάρθηκας που τοποθετείται στο στόμα κατά την διάρκεια του ύπνου και συγκρατεί την κάτω γνάθο φέρνοντας την γλώσσα μπροστά. Κινώντας την κάτω γνάθο μπροστά, η συσκευή ανεβάζει την μαλθακή υπερώα ή συγκρατεί την γλώσσα από το να πέσει πίσω στον αεραγωγό και να προκαλέσει απόφραξη. Ενώ δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική με την συσκευή C – PAP ενδείκνυται η χρήση τους σε ασθενείς με μικρού ή μέτριου βαθμού αποφρακτικής άπνοιας ύπνου που προτιμούν στοματικές συσκευές ή που δεν ανταποκρίνονται στις συσκευές C- PAP ή δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση γι’ αυτούς ή τέλος για ασθενείς που δεν μπορούν να αλλάξουν συνήθειες ύπνου.

Οι ασθενείς με ενδοστοματικές συσκευές πρέπει να επισκέπτονται τον ιατρό τους σε τακτά χρονικά διαστήματα για μελέτη της θεραπείας και της προόδου αυτής, τροποποίηση ή προσαρμογή της συσκευής και εξασφάλιση της βελτίωσης των συμπτωμάτων.

Οι παρακάτω επεμβάσεις είναι αυτές που είτε ατομικά είτε σε συνδυασμό μπορούν να λύσουν αιτιατά το πρόβλημα της υπνικής άπνοιας.

α) Φαρυγγοπλαστική (uvulo palatopharyngoplasty)(UPPP): Εάν η αεροφόρος οδός κλείνει στο ύψος της μαλθακής υπερώας η φαρυγγοπλαστική μπορεί να δώσει λύση. Συνήθως δίνει λύση στους ασθενείς που δεν μπορούν να ανεχθούν την χρήση του C-PAP. Η φαρυγγοπλαστική κονταίνει και σκληραίνει την μαλθακή υπερώα αφαιρώντας μέρος της σταφυλής και ελαττώνοντας τις άκρες της μαλθακής υπερώας.

β) Ανάρτηση Υοειδούς οστού: Εάν το κλείσιμο (στένεμα) της αεροφόρου οδού συμβαίνει στην βάση της γλώσσας, η ανάρτηση του υοειδούς οστού είναι μια από τις ενδεδειγμένες θεραπείες. Συνήθως εφαρμόζεται σε ασθενείς που δεν μπορούν να ανεχθούν συσκευή C-PAP. Το υοειδές οστό σχήματος “U”, βρίσκεται στην μέση κεντρική γραμμή του τραχήλου πάνω από το επίπεδο του θυροειδούς χόνδρου και έχει συνδέσεις με πολλούς μύες του τραχήλου και της γλώσσας. Με την επέμβαση γίνεται ακινητοποίηση του υοειδούς οστού στον θυρεοειδή χόνδρο και αυτό βοηθά στην σταθεροποίηση αυτής της περιοχής του αεραγωγού.

γ) Προώθηση του γενειογλωσσικού μυός: Η προώθηση του γενειογλώσσικου μυός επινοήθηκε αποκλειστικά για την θεραπεία της “αποφρακτικής άπνοιας ύπνου” και σχεδιάστηκε να μεγαλώνει την διαβατότητα του άνω μέρους του αεραγωγού. Με την επέμβαση αυτή σφίγγεται ο πρόσθιος τένοντας της γλώσσας ελαττώνοντας την παρεκτόπιση της γλώσσας κατ’αυτόν τον τρόπο στον φάρυγγα. Η επέμβαση αυτή γίνεται συνήθως σε συνδυασμό με μια από τις παραπάνω αναφερόμενες επεμβάσεις (σταφυλουπεριοφαρυγγολογική, σταθεροποιήση υοειδούς οστού).

Προώθηση άνω ή /και κάτω γνάθου: Είναι η επέμβαση αυτή κατά την οποία η άνω ή και / κάτω γνάθος μετακινούνται μπροστά. Καθώς τα οστά μετακινούνται χειρουργικά πρόσω, τα μαλακά μόρια τόσο της γλώσσας όσο και της υπερώας μετακινούνται και αυτά πρόσω, ανοίγοντας περισσότερο το επάνω τμήμα του αεραγωγού. Μάλιστα για μερικούς ασθενείς η προώθηση της άνω ή και / κάτω γνάθου είναι η μόνη τεχνική που μπορεί να δημιουργήσει το απαραίτητο εύρος αεραγωγού και να λύσει το πρόβλημα της “αποφρακτικής άπνοιας ύπνου”.

Συσκευές συνεχόμενης θετικής πίεσης αεραγωγού. (C-PAP ή Bi-PAP)

Η χρήση συσκευής “συνεχόμενης θετικής πίεσης αεραγωγού” (C-PAP / Bi-PAP) είναι αποτελεσματική για ασθενείς με μέτριου βαθμού “αποφρακτικής άπνοιας” και πρώτης γραμμής θεραπεία για αυτού με μεγάλο βαθμό. Μέσω μιας ειδικά προσαρμοζόμενης μάσκας στην μύτη του ασθενή η συνεχόμενη ροή αέρα υπό πίεση κρατά ανοιχτό τον αεραγωγό / λάρυγγα και εμποδίζει την σύγκλειση. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται συσκευή Bi-PAP η οποία διοχετεύει αέρα υπό δυο διαφορετικές πιέσεις.

Παρόλο που οι συσκευές C-PAP και Bi-PAP κρατούν τον λάρυγγα ανοιχτό και αποφεύγεται το ροχαλητό και ο διακοπτόμενος ύπνος, δεν μπορούν να κάνουν αιτιολογική θεραπεία. Εάν κάποιος σταματήσει την χρήση των συσκευών, τότε τα συμπτώματα θα επανέλθουν. Παρότι οι παραπάνω συσκευές είναι συχνά η θεραπεία πρώτης εκλογής πολλοί ασθενείς αδυνατούν να τις δεχθούν και να τις χρησιμοποιήσουν. Εάν διαπιστώσετε δυσκολίες στην χρήση των συσκευών αυτών μην σταματήσετε την λειτουργία τους αυθαίρετα παρά μόνο ύστερα από συμβουλή του γιατρού σας προκειμένου να βρεθεί μια διαφορετική αλλά εξίσου αποτελεσματική χρήση.